PhotoCentric3D UV DLP Hard

Tvrdá pryskyřice pro 3D tiskárny DLP v různých barvách

2.154,99 Kč

(2.154,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Barva: Grey (1.000 g)

Doručení do pátek, 01. července, pokud objednáte do čtvrtek 07:00.

Ještě 9 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Tvrdá pryskyřice
 • Tvrdost podle Shore D80
 • Pro 3D tiskárny DLP

Produkt č. PHO-DLPHDGY01, Obsah: 1.000 g, EAN: 5060151502001

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. PHO-DLPHDGY01
Výrobce č. DLPHDGY01
Značka (výrobce): PhotoCentric3D
Obsah: 1.000 g
Tvrdost Shore: D80
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP
Barva: bílá, šedá / stříbrná, černá

Popis

Tvrdé pryskyřice PhotoCentric3D UV DLP jsou ideální pro výrobu předmětů s tvrdým sklem.

Objekty vykazují určitou míru smrštění a rychle tvrdnou.

Výtisky mají dobré smykové vlastnosti v tahu s omezeným roztažením. Objekty lze ohýbat a komprimovat pouze se značnou silou.

Pryskyřice UV-DLP je speciálně navržena pro použití s různými tiskárnami DLP, které umožňují otevřený i uzavřený režim.

Vlnové délky, pro které je UV-DLP pryskyřice vyvíjena, jsou 385 nm a 405 nm.

Z toho důvodu je možný tisk s 3D tiskárnami DLP, jako je Duplicator D7 nebo Anycubic Photon..

Více informací

Vhodné pro 3D tiskárny DLP.
Předměty dosahují stanovené tvrdosti až po 2 hodinách expozice UV zářením (36 W).

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Otázky a odpovědi k tématu PhotoCentric3D UV DLP Hard

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro PhotoCentric3D UV DLP Hard (čeština)

3 hodnocení v jiných jazycích

4,3 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
2 (66%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
1 (33%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

3 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 3 hodnocení v jiných jazycích.


Věděli jste, že?

Nejoblíbenější technologií používanou pro 3D tisk je FDM (Fused Deposition Modeling). Zahřátá tryska (hotend) roztaví plastový drát a následně vrství roztavené části.

Podobné výrobky: