Ochrana osobních údajů

Přehled

Vítejte v www.3djake.cz! Pokud navštěvujete naší platformu, náš online obchod nebo s námi máte jiné obchodní vztahy, udělejte si obrázek o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje (čl. 13, čl. 14 ONOOÚ; § 96 odst. 3 TKG - rakouský zákon o telekomunikacích).

Jaké údaje zpracováváme, když navštívíte naší platformu?

Při návštěvě naší platformy mohou být zpracovány následující údaje:

 • typ prohlížeče,
 • operační systém,
 • země,
 • datum a čas a doba trvání přístupu,
 • částečně maskovaná IP adresa a stránky navštívené na našem webu, včetně vstupních a výstupních stránek,
 • údaje o platbě v průběhu internetového obchodu,
 • kontaktní údaje v průběhu internetového obchodu,
 • data, která zadáváte prostřednictvím kontaktního formuláře,
 • e-mailová adresa,
 • odeslání newsletteru,
 • telefonní číslo,
 • datum narození (u alkoholických výrobků),
 • objednané produkty.

Zpracování těchto údajů je odůvodněno naším oprávněným zájmem na provozování naší platformy (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ).

Pro provoz naší platformy a internetových obchodů může být nutné, abychom vaše údaje poskytli následujícím příjemcům:

Příjemce údajů Účel zpracování údajů Právní základ pro zpracování údajů Sídlo Základ pro přenos do třetí země Ovlivněná skupina
Hetzner Online GmbH Hostování webových stránek Převážně oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ) Německo V rámci EHP Uživatel webových stránek
AWS EMEA SARL Zasílání newsletteru Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ
Lucembursko
V rámci EHP Zákazníci
Sendinblue GmbH Zasílání newsletteru Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ Německo V rámci EHP Zákazníci
Adyen N.V. Zpracování online transakcí Převážně oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ) Nizozemsko V rámci EHP Zákazníci
Klarna Bank AB (publ) Zpracování online transakcí Převážně oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ)
Švédsko
V rámci EHP Zákazníci
SIX Payment Services Ltd Zpracování online transakcí Převážně oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ) Švýcarsko Mimo EHP (rozhodnutí o přiměřenosti podle článku 45 ONOOÚ) Zákazníci z dodací země Švýcarsko
Amazon Payments Europe s.c.a. Zpracování online transakcí Převážně oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ)
Smluvní závazek (čl. 6 odst. 1 písm. B ONOOÚ)

Lucembursko

V rámci EHP
Zákazníci
Freshworks Inc Vyřizování dotazů zákazníků Zpracovatel (článek 28 ONOOÚ) USA Standardní doložka o ochraně údajů podle článku 46 ONOOÚ Uživatelé webu a zákazníci
Bamboo HR LLC Správa vyhovujících uchazečů Zpracovatel (článek 28 ONOOÚ) USA Standardní doložka o ochraně údajů podle článku 46 ONOOÚ Uchazeči o pracovní pozici v Niceshops GmbH

Přehled použitých „technických“ cookies

Výše uvedená data se ukládají pomocí takzvaných „Cookies“. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu využití platformy. Používají se k rozpoznání a uložení dočasných dat návštěvníka webu. Soubory Cookies používáme pouze v rozsahu nezbytném pro komunikaci s vámi prostřednictvím platformy.

Tyto technické soubory Cookies se aktivují, jakmile navštívíte naši platformu.

Následující soubory Cookies se na naší platformě používají na základě našeho převážně oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ):

Název Účel zpracování Doba uložení údajů Země bydliště příjemce
shopcart Uloží vybrané produkty pro pozdější nákup na webové stránce. Session Rakousko
S Za účelem poskytnutí webu je provedeno přiřazení serveru. Session Rakousko
NICEID Uživatel je na serveru anonymně identifikován a slouží mimo jiné k detekci podvodů
Session
Rakousko
consent_cookie Ukládá všechny soubory Cookies a přihlášení k souborům Cookies, které byly přijaty 10 let Rakousko

Přehled použitých „reklamních Cookies“

Kromě výše popsaných „technických souborů Cookies“ používáme také takzvané reklamní soubory Cookies (včetně „statistických souborů Cookies“). Tyto reklamní soubory Cookies umožňují lepší porozumění a následné vyhodnocení vašich zájmů. S pomocí reklamních Cookies můžeme kombinovat vaše „chování při procházení webu“ za hranicemi našich webových stránek s údaji z jiných webových stránek. Tímto způsobem chceme lépe porozumět zájmům návštěvníků naší platformy a konkrétněji je oslovit.

Respektujeme, že ne každý návštěvník platformy by si to přál. Vaše údaje proto zpracováváme v průběhu reklamních Cookies, pouze pokud s tím souhlasíte (čl. 6 odst. 1 písm. ONOOÚ). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, přičemž zpracování údajů prováděné do doby odvolání zůstává oprávněné.

Tyto reklamní soubory Cookies se aktivují pouze po vašem souhlasu.

Název Účel zpracování Doba uložení údajů Sídlo Účel zveřejnění
uid Marketingové účely 1 rok Francie Shromážděné informace se používají k personalizaci umístění reklamy.
uid Marketingové účely 1 rok Shromážděné informace se používají k personalizaci umístění reklamy.
mdrds_vid Marketingové účely 1 rok Německo Shromážděné informace se používají k personalizaci umístění reklamy.
mdrds_nin_668 Marketingové účely Session Německo Shromážděné informace se používají k personalizaci umístění reklamy.
fr Marketingové účely 90 dní USA Shromážděné informace se používají k personalizaci umístění reklamy.
fatm_vid Marketingové účely 1 rok USA Shromážděné informace se používají k personalizaci umístění reklamy.
fatm_nin_660 Marketingové účely 1 den USA Shromážděné informace se používají k personalizaci umístění reklamy.
cvt Marketingové účely 14 dní Rakousko Použití remarketingových kampaní
_uetvid Marketingové účely 16 dní Rakousko Použití remarketingových kampaní
_uetsid Marketingové účely 1 den Rakousko Použití remarketingových kampaní
_hjid Vylepšení zkušeností 1 rok Malta Vylepšení uživatelského dojmu pomocí přesnějších údajů o chování při procházení
_hjTLDTest Vylepšení zkušeností Session Malta Vylepšení uživatelského dojmu pomocí přesnějších údajů o chování při procházení
_hjAbsoluteSessionInProgress Vylepšení zkušeností Session Malta Vylepšení uživatelského dojmu přesnějšími údaji o chování při procházení
_gid Statistické účely 1 den Rakousko Statistická sledovatelnost chování při procházení
_gcl_au Statistické účely 90 dní Rakousko Statistická sledovatelnost chování při procházení
_ga Statistické účely 2 roky Rakousko Statistická sledovatelnost chování při procházení
_fbp Marketingové účely 90 dní Rakousko Použití remarketingových kampaní
__Secure-3PSIDCC Detekce přihlášených uživatelů 1 rok USA Detekce přihlášených účtů Google
__Secure-3PSID Detekce přihlášených uživatelů 2 roky Irsko Detekce přihlášených účtů Google
__Secure-3PSID Detekce přihlášených uživatelů 2 roky USA Detekce přihlášených účtů Google
__Secure-3PAPISID Detekce přihlášených uživatelů 2 roky USA Detekce přihlášených účtů Google
__Secure-3PAPISID Detekce přihlášených uživatelů 2 roky Irsko Detekce přihlášených účtů Google
SSID Marketingové účely 2 roky USA Použití remarketingových kampaní
SIDCC Marketingové účely 1 rok USA Použití remarketingových kampaní
SID Marketingové účely 2 roky USA
SEARCH_SAMESITE Marketingové účely 6 měsíců USA
SAPISID Marketingové účely 2 roky USA Použití remarketingových kampaní
NID Marketingové účely 1 rok Irsko Použití remarketingových kampaní
NID Marketingové účely 6 měsíců USA Použití remarketingových kampaní
MUID Marketingové účely 1 rok USA Použití remarketingových kampaní
HSID Marketingové účely 2 roky USA Použití remarketingových kampaní
DV Marketingové účely Session USA
APISID Marketingové účely 2 roky USA
AID Marketingové účely 1,5 roku USA
_fw_crm_v Možnost kontaktu 1 rok Irsko Možnost chatování "onsite"

Za jakými účely zpracováváme vaše údaje v rámci našeho obchodním vztahu?

V rámci našeho obchodního vztahu se zákazníky nebo dodavateli zpracováváme údaje na základě smluvních (zpracování smluvního vztahu s vámi, předsmluvních závazků, fakturace služeb, zasílání dokumentů, komunikace za účelem plnění smlouvy) a zákonných povinností (zákonem vyžadované uložení ve smyslu § 132 BAO - rakouský zákon o správě daní) (čl. 6 odst. 1 písm. b a c ONOOÚ), jakož i z důvodu našich oprávněných zájmů nebo z důvodu oprávněných zájmů třetích osob (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ), a to:

 • za účelem interní správy a správy vašeho obchodního případu v nezbytném rozsahu (např. zpracování vašeho obchodního případu, předání obchodního případu různým oddělením, ukládání souborů, archivace, korespondence s vámi)
 • za účelem přímé reklamy (např. zasílání pošty, e-mailů, průzkumy spokojenosti, blahopřání, statistické hodnocení); Rádi bychom vás výslovně informovali, že můžete vznést námitky proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu.
 • uplatňování a obrana právních nároků

Vaše data jsou používána pouze v požadovaném rozsahu. Zpracování vašich údajů slouží k zahájení, udržování a zpracování vašeho obchodního vztahu. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, bohužel nebudeme schopni zpracovat váš obchodní případ.

Jak dlouho budou vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme ukládat pouze tak dlouho, jak to bude nezbytné pro účely, pro které jsme vaše údaje shromáždili. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu zákonné požadavky na uchovávání (například z daňových důvodů se smlouvy a další dokumenty z našeho smluvního vztahu uchovávají po dobu sedmi let (§ 132 BAO - rakouský zákon o správě daní)). V odůvodněných jednotlivých případech, například pro uplatnění a obranu proti právním nárokům, můžeme vaše údaje uchovávat až 30 let po skončení obchodního vztahu.

Data zúčastněných stran ukládáme až tři roky od okamžiku, kdy nás zúčastněná strana naposledy kontaktovala.

Kdo může obdržet vaše údaje?

V průběhu našeho obchodního vztahu může být nutné, abychom vaše údaje přenesli následujícím příjemcům:

Příjemce údajů Účel zpracování údajů Právní základ pro zpracování údajů Sídlo Základ pro přenos do třetí země
Poskytovatel logistických služeb Přeprava objednávek Právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c ONOOÚ) Obvykle EHP - ale ve výjimečných případech i třetí země Pokud se nachází mimo EHP - čl. 49 odst. 1 b + e ONOOÚ

Shromažďování údajů z jiných zdrojů (článek 14 ONOOÚ)

V průběhu obchodního vztahu nebo zahájení tohoto procesu je samozřejmě nutné prozkoumat obchodního partnera. To se děje pouze v nezbytném rozsahu. V této souvislosti lze k datům přistupovat a zpracovávat je z následujících zdrojů:

Zdroj Veřejně přístupné? Týkající se dat? Účel / Odůvodnění
Webová stránka společnosti Ano Údaje o kontaktu / struktuře Navázání kontaktu pro obchodní účely

Probíhá automatizované rozhodování nebo profilování (čl.13 odst.2 písm. f ONOOÚ)?

Na našem webu neprobíhá žádné automatické rozhodování. V průběhu procesu objednávání je však možné, že příslušný poskytovatel platebních služeb používá k detekci podvodu profilování.

Jaká máte práva ohledně zpracování údajů?

Za předpokladu, že jsou splněny zákonné požadavky, bychom vás chtěli informovat o následujícím:

 • Máte právo požadovat informace o tom, které z vašich údajů zpracováváme (detailnější informace viz článek 15 ONOOÚ).
 • Máte právo požadovat opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných údajů, které se vás týkají (detailnější informace viz článek 16 ONOOÚ).
 • Máte právo na smazání svých údajů (detailnější informace viz článek 17 ONOOÚ).
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které je nezbytné k ochraně vašich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany. To platí zejména pro zpracování vašich údajů pro reklamní účely.
 • Máte právo přijímat přenos údajů, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat e-mailem. To nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které do tohoto okamžiku proběhlo (čl. 7 odst. 3 ONOOÚ).

Jaká máte práva na odvolání?

Pokud bude v rozporu s očekáváním porušeno vaše právo na zákonné zpracování vašich údajů, kontaktujte nás poštou nebo e-mailem. Budeme se snažit vaši žádost okamžitě vyřídit. Máte však také právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za záležitosti ochrany údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

Máte-li další dotazy týkající se zpracování vašich údajů, neváhejte kontaktovat našeho koordinátora ochrany údajů pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Zodpovědné osoby

Zodpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 Z 7 ONOOÚ je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
czechia@3djake.com
(+43) 720 710740 9000

ATU63964918

FN302888z

Výkonní ředitelé Roland Fink, Mag. Christoph Schreiner, Barbara Unterkofler

Krajský soud pro ZRS Graz (občansko-právní věci)

Okresní komise Jihovýchodní Štýrsko

Člen obchodní divize Štýrské obchodní komory

Autor: Právník Dr. Tobias Tretzmüller, LL.M (IT-LAW); https://www.digital-recht.at/

Informace o autorských právech: Použití tohoto prohlášení o ochraně údajů nebo dokonce jeho částí bez souhlasu autora představuje porušení autorských práv.