My a naše životní prostředí

Ano! Jsme klimaticky neutrální

Be nice! To je naše nejdůležitější motto, které zásadně definuje naší podnikatelskou činnost. Udržitelnost v tom hraje důležitou roli a zasahuje do vzájemného jednání a zodpovědného využívání zdrojů.

Základním kamenem naší firemní kultury je pracovní prostředí charakterizované lidskostí a uznáním, a ochrana našeho životního prostředí.

Naše 3 pilíře pro klimatickou neutralitu

V roce 2018 byla naše uhlíková stopa 600 t CO2 (vypočítáno prostřednictvím Joanneum Research). Od září 2019 pracujeme oficiálně klimaticky neutrálně - byli jsme certifikováni společností ReGreen jako CO2 a klimaticky neutrální. Abychom dosáhli cíle klimatické neutrality, vyvinuli jsme strategii udržitelnosti založenou na třech pilířích:

Vyhýbat se CO2

Nejlepší CO2 je samozřejmě ten, co vůbec nevzniká. Proto se ho snažíme produkovat co nejméně. Díky vysoké energetické účinnosti našich nově vybudovaných hal, využití zelené elektřiny - částečně z našeho vlastního fotovoltaického systému s výkonem 200 kWp - a našeho vlastního elektronického vozového parku, toho můžeme dosáhnout v mnoha oblastech.

ústředí niceshopu

Při sestavování sortimentu a při výběru našich dodavatelů a partnerů věnujeme pozornost také udržitelnosti a výrobě šetrné k životnímu prostředí.

Redukovat

Pokud nelze emisím CO2 zabránit, hledáme způsoby, jak je omezit. A také zde se snažíme prostřednictvím následujících opatření, abychom udrželi naše emise CO2 co nejnižší:

 • Udržitelná konstrukce se spoustou dřeva a vysokou energetickou účinností
 • Elektrické spotřebiče a počítačový hardware s maximální energetickou účinností
 • Lístek na veřejnou dopravu pro naše zaměstnance
 • Vytápění a chlazení je pokryto 60% až 100% odpadním teplem ze sousední bioplynové stanice
 • Ekologické přepravní materiály bez obsahu plastů s uzávěrem bez lepidla
 • Svědomitá recyklace odpadu a cenných materiálů
 • Regionální a bio potraviny v naší jídelně pro zaměstnance

kompenzace CO2 společnosti niceshop

Kompenzovat

Naše emise CO2 kompenzujeme pomocí programu ReGreen kombinací projektů v Indii, Bangladéši a Peru, které se podílejí na snížení skleníkových plynů. Všechny projekty jsou certifikovány OSN, takže je zaručeno vyhýbání se skleníkovým plynům poškozujícím klima. Podporujeme následující tři projekty:

Větrná energie v Indii

Podporujeme projekty větrné energie v Maháráštře. K dnešnímu dni bylo uvedeno do provozu 16 větrných turbín o výkonu 2,1 MW. Takto vyrobená elektřina brání výstavbě nových uhelných elektráren - a s každou takto kompenzovanou tunou CO2 může být v Indii zásobováno obnovitelnou energií šest lidí.

Výhody:

 • Náhrada energie z fosilních paliv

Úprava vody v Bangladéši

Vědecky ověřené UV měřící zařízení pro dezinfekci vody WADI je jedním z osmi procesů, které WHO klasifikovala jako spolehlivé pro úpravu pitné vody. WADI eliminuje energeticky náročné vaření pitné vody s palivovým dřívím tím, že indikuje, kdy byly bakterie ve vodě zabity UV zářením. Stačí jednoduše nechat láhev vody s měřicím zařízením na přímém slunci.

Výhody:

 • Dezinfekce 7 000 000 litrů pitné vody v rámci projektu
 • Dodatečná ochrana biologické diverzity, protože se spotřebuje o jednu tunu méně dřeva
 • Ušetření času těm rodinám, které hledají palivové dříví a nemohou si to dovolit

Ochrana lesů v Peru

V rámci tohoto projektu jsou zemědělci podporováni při přechodu na udržitelnou výrobu kakaa. Přitom se obnovuje degradovaná půda a současně se snižuje míra odlesňování. To dává místním lidem příležitost žít udržitelným a šetrným způsobem, a současně to vytváří bariéru pro ochranu deštného pralesa.

Výhody:

 • Výsadba nových stromů a ochrana více než 500 000 hektarů lesa
 • Vytvoření 632 pracovních míst
 • Ochrana 30 druhů živočichů v rámci projektu (např. obří pásovec, papoušek a vydra)

Budoucnost je také udržitelná

Samozřejmě jsme do budoucna naplánovali další aktivity na ochranu našeho klimatu. Mimo jiné máme v plánu zavedení internetové platformy, kterou mohou naši zaměstnanci využít k organizaci dojíždění do práce s ostatními kolegy prostřednictvím aplikace. Budeme se také snažit o to, aby naši dodavatelé dodávali zboží s menším obalovým materiálem.