My a náš postoj k životnímu prostředí

Ano! Jsme klimaticky neutrální

Be nice! To je naše nejdůležitější motto, které výstižně definuje naši podnikatelskou činnost. Udržitelnost u nás hraje důležitou roli a zasahuje jak do vzájemného jednání a úcty, tak i do zodpovědného využívání zdrojů.

Základním kamenem naší firemní kultury je pracovní prostředí, jež je charakterizované lidskostí a vzájemným uznáním a samozřejmě ochranou životního prostředí.

3 pilíře klimatické neutrality

Společně jsme vyvinuli strategii udržitelnosti založenou na třech pilířích, a to: vyhýbání se CO2, kompenzaci a redukci.

Vyhýbání se CO2

V roce 2018 byla naše uhlíková stopa 600 t CO2 (vypočítáno prostřednictvím Joanneum Research). Od září 2019 jsme již oficiálně CO2 a klimaticky neutrální (Klimaticky neutrální certifikace od společností ReGreen).

V roce 2019 byla naše uhlíková stopa 852 t CO2 (počítáno podle protokolu o skleníkových plynech). Tyto emise jsou rozděleny do tří oblastí:

 • všechny přímé emise z činnosti společnosti;
 • nepřímé emise vznikající při výrobě elektřiny, kterou společnost používá;
 • všechny ostatní emise CO2 v hodnotovém řetězci (např. při používání produktů, při likvidaci, při přepravě).

U obvyklých metod výpočtu CO2 se používá pouze oblast první, tj. emise způsobené přímo společností. My jsme se ovšem pokusili pokrýt všechny tři oblasti. Ekvivalent 852 t CO2 je zhruba tolik CO2, kolik ve stejném časovém období vyprodukuje 91 lidí žijících v Rakousku (emise na obyvatele v Rakousku jsou v průměru 9,4 t ekvivalentu CO2).

niceshops Headquarter

Během sestavování sortimentu a při výběru našich dodavatelů a partnerů klademe velký důraz na udržitelnost a výrobu, která je šetrná k životnímu prostředí.

Redukce

Pokud se CO2 emisím nelze vyhnout, hledáme způsoby, jak je alespoň omezit, a to například pomocí těchto opatření:

 • niceshops používají pouze 100% zelenou elektřinu;
 • elektrické spotřebiče a počítačový hardware s maximální energetickou účinností;
 • využívání elektromobilů;
 • příspěvky na jízdenky veřejné dopravy pro naše zaměstnance;
 • instalace fotovoltaického systému na střechu haly;
 • vytápění a chlazení je pokryto 60% až 100% odpadním teplem ze sousední bioplynové stanice;
 • ekologické přepravní materiály bez obsahu plastů a lepidel;
 • svědomitá recyklace odpadů a materiálů;
 • regionální a bio potraviny v jídelně pro naše zaměstnance.

Udržitelné podnikání je pro nás opravdu důležité. Z toho důvodu se snažíme být dobrým příkladem a skutečně poctivě zaznamenávat všechny emise, které způsobíme. To zahrnuje všechny emise týkající se provozu budov společnosti, firemních vozidel, ale i ty nepřímo způsobené, například cestování zaměstnanců, služební cesty, odpad a tak dále.

niceshops CO2 Compensation

Kompenzace

Kompenzace s Helioz

Emise, kterým se nelze vyhnout, využíváme jako příležitost k podpoře dalších ekologicko-sociálních projektů, které považujeme za rozumné a které dlouhodobě a významně přispívají ke globálnímu snižování emisí. Letos je pro nás velkým potěšením podpořit projekt Helioz v Bangladéši.

V mnoha oblastech Bangladéše je hlavním zdrojem vody (vedle dešťové vody) voda povrchová, která je velmi často tak znečištěná, že se nejprve musí vyvařit, což vyžaduje palivové dřevo, jež má několik negativních účinků:

 • v průběhu se uvolňuje CO2;
 • podporuje se tím kácení lesů;
 • zejména ženy musí trávit spoustu času sběrem tohoto palivového dřeva;
 • kvůli těmto výparům má mnoho lidí a bohužel i dětí dýchací potíže.

Společnost Helioz proto společně s WADI vyvinula nákladově efektivní solární zařízení, pomocí kterého lze kontaminovanou pitnou vodu bezpečně sterilizovat, a to za podpory slunečního záření. Tím se lze do jisté míry vyhnout chorobám, jež jsou přenášeny vodou (např. cholera). Kromě toho Helioz, v rámci projektu v Bangladéši a v dalších zemích, významně přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN.

Je samozřejmé, že již pilně plánujeme další aktivity na ochranu klimatu v budoucnosti.