Phrozen Phrozen Onyx Impact Plus

Vysoce kvalitní resin s neuvěřitelnou odolností vůči nárazu

3.549,99 Kč

(3.549,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do středa, 08. března

Skladem od 06. března

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Doprava zdarma do země Česká republika.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Vysoká odolnost a flexibilita
 • Vysoká odolnost vůči nárazu
 • Mimořádně vysoká hmotnostní odolnost

Produkt č. PHR-FMTEGIMPZM, Obsah: 1.000 g

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. PHR-FMTEGIMPZM
Výrobce č. FMTEGIMPZM
Značka (výrobce): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Tvrdost Shore: D72
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD
Barva: černá

Popis

ONYX Impact Plus Resin, vyrobený ve spolupráci se společnostmi Phrozen a Loctite, je nárazuvzdorný a nerozbitný resin, který je až pětkrát pevnější než ostatní resiny na trhu.

Vzhledem k tomu, že má resin mimořádně vysokou odolnost vůči nárazu, je ideální pro náročnější projekty a technické aplikace, ale je také velmi užitečný v každodenním životě. I přes vysokou odolnost lze resin ohýbat a kroutit, přičemž se vždy vrátí do původního tvaru.

Tip: při tloušťce tisku 6 mm unese deska vytištěná s resinem ONYX Impact Plus i hmotnost motocyklu!

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Otázky a odpovědi k tématu Phrozen Onyx Impact Plus

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Phrozen Onyx Impact Plus (čeština)

Podobné výrobky: