3DJAKE 8K High-Detail Resin Transparent Blue, 1.000 g

Zejména pro miniaturní výtisky

1.279,00 Kč

(1.279,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do čtvrtek, 20. června, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

Ještě 6 ks skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 2 pouze 1.206,17 Kč / ks -6%

Doprava zdarma do země Česká republika.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Pro vysoké rychlosti tisku
 • Vysoká úroveň detailů
 • Nízký zápach
 • Nízká viskozita
 • Určeno pro 4K a 8K zařízení

Produkt č. AOE-02-33120721, Obsah: 1.000 g, EAN: 9010707003441

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. AOE-02-33120721
 • Výrobce č. 02-33120721
 • Značka (výrobce): 3DJAKE
 • Obsah: 1.000 g
 • Typ výrobku: resin
 • Zdroj světla: LCD, DLP
 • Barva: modrá
Popis

High-Detail Resin od 3DJake byl speciálně vyvinutý pro detailní miniaturní tisky. Tato světle šedá pryskyřice je proto ideální pro 4K a 8K tiskárny jako jsou Phrozen Sonic Mini 4k nebo Elegoo Mars 3.

Díky krátké době vytvrzování a rozmanitým mechanickým vlastnostem zajišťuje HD Resin vysokou rychlost tisku. Pryskyřice má navíc vynikající silnou pigmentaci: i ty nejmenší a nejjemnější detaily jsou reprodukovány s křišťálovou čistotou. Díky nízké viskozitě se HD Resin velmi snadno tiskne a následně zpracovává. Další pozitivní vlastností je jeho sotva postřehnutelný zápach, který Vás nebude rozptylovat od další práce.


Klíčové vlastnosti

 • Nejvyšší úroveň detailů, zvláště vhodný pro 4K a 8K zařízení
 • Vysoká rychlost tisku
 • Ostré kontury
 • Nízký zápach
 • Krátká doba vytvrzení
 • Vyrobeno v Rakousku
Více informací

Proč mají některé naše resiny mírně žlutý nádech?

Pro výrobu resinu naší značky, který se vyrábí v Rakousku, používáme fotoiniciátor (složka, která spouští reakci s UV světlem) zvaný BPO.

Na rozdíl od nejčastěji používaného TPO se vyznačuje mnohem nižší toxicitou, a proto se často používá u resinů pro lékařské účely.

Pro nás je rozhodnutí jasné: Vaše zdraví má přednost před optickými vlastnostmi materiálu, ale přesto se snažíme, aby výtisky zhotovené pomocí našeho resinu skvěle vypadaly!

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergické reakce.
Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE 8K High-Detail Resin Transparent Blue

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro 3DJAKE 8K High-Detail Resin Transparent Blue (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder