3DJAKE ecoResin Traffic Red

Cenově dostupný všestranný resin pro LCD a DLP tiskárny

760,99 Kč

(760,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do úterý, 31. května, pokud objednáte do pondělí 07:00.

skladem

Vlastnosti

 • Nízký zápach
 • Rychlé vytvrzování
 • Nízké smrštění
 • Všestranné možnosti použití
 • Vyrobeno v EU

Produkt č. AOE-RES-ECO-TRED-1000, Obsah: 1.000 g, EAN: 9010707000860

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. AOE-RES-ECO-TRED-1000
Výrobce č. RES-ECO-TRED-1000
Značka (výrobce): 3DJAKE
Obsah: 1.000 g
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP
Barva: červená
Barva RAL: RAL 3020
Čistá hmotnost: 500 g, 1000 g

Popis

Cenově výhodný resin pro 3D tisk, který lze použít v široké škále aplikací a je speciálně navržen pro světelné zdroje LCD a DLP.

Resin má dobré fyzikální vlastnosti, rychle se vytvrzuje a vytváří přesné 3D modely s extrémně nízkým smršťováním a dobrou možností následného zpracování. Mimo to je téměř bez zápachu.


Klíčové vlastnosti

 • Bezkonkurenční cena
 • Vysoká přesnost detailů
 • Silné kontury, krásný tiskový povrch
 • Nízký zápach
 • Rychlé vytvrzování
 • Široké možnosti využití
 • Dobré fyzikální vlastnosti
 • Vyrobeno v EU
 • Jednoduché následné zpracování (např. malování)

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE ecoResin Traffic Red

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro 3DJAKE ecoResin Traffic Red (čeština)

Věděli jste, že?

Se speciálními 3D tiskárnami je již možné vyrábět modely z titanu, keramiky, dřeva a mnoha dalších materiálů.

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili