3DJAKE ecoResin Transparent Green

Cenově výhodný univerzální resin pro LCD a DLP tiskárny

760,99 Kč

(760,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do čtvrtek, 08. prosince, pokud objednáte do pondělí do 07:00 .

Ještě 5 ks skladem

Včasné doručení před Vánocemi: Objednejte nejpozději do ne, 18. pro do 23:59 hod. Více informací

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Cenově výhodný
 • Nízký zápach
 • Rychlé vytvrzení
 • Nízké smrštění
 • Všestranné možnosti použití
 • Vyrobeno v EU

Produkt č. AOE-RES-ECO-TGR-1000, Obsah: 1.000 g, EAN: 9010707002321

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. AOE-RES-ECO-TGR-1000
Výrobce č. RES-ECO-TGR-1000
Značka (výrobce): 3DJAKE
Obsah: 1.000 g
Netto váha: 1kg
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP
Barva: průhledná, zelená
Čistá hmotnost: 500 g, 1000 g

Popis

3DJake ecoResin je cenově výhodný resin pro 3D tisk, který lze použít v široké škále aplikací a který je speciálně navržen pro světelné zdroje LCD a DLP.

Resin má dobré fyzikální vlastnosti, rychle vytvrzuje a vytváří precizní 3D modely s mimořádně nízkým smrštěním a dobrou následnou zpracovatelností. Je také prakticky bez zápachu.


Klíčové vlastnosti

 • Bezkonkurenční cena
 • Vysoká úroveň detailů
 • Ostré kontury, krásný povrch tisku
 • Nízký zápach
 • Rychlé vytvrzení
 • Široká škála aplikací
 • Dobré fyzikální vlastnosti
 • Vyrobeno v EU
 • Snadné následné zpracování (např. lakování)

Tip: pro dosažení ještě lesklejších povrchů s naším transparentním resinem můžete zkusit obrácený proces úpravy. To je užitečné zejména u tištěných objektů s méně jemnými detaily:

 1. Po tisku nechte předmět odkapávat po dobu několika minut - co nejvíce se vyhněte tvorbě kapek.
 2. 15minutová expozice
 3. 4 minuty čištění isopropanolem
 4. Opláchnutí předmětu vodou
 5. 5minutová expozice

Upozornění: vzhledem k opačnému pořadí následné expozice a čištění je tato metoda vhodná především pro modely s malým množstvím detailů. U modelů s velkým množstvím detailů mohou být tímto procesem ztraceny jemné detaily předmětu v důsledku tvorby kapek.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergické reakce.

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE ecoResin Transparent Green

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro 3DJAKE ecoResin Transparent Green (čeština)

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili