3DJAKE High-Detail Resin Light Grey

Zejména pro miniaturní tisky

Novinka

1.267,99 Kč

(1.267,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do čtvrtek, 29. září, pokud objednáte do úterý do 07:00 .

skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 2 pouze 1.140,90 Kč / ks -10%

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Pro vysoké rychlosti tisku
 • Vysoká úroveň detailů
 • Nízký zápach
 • Nízká viskozita

Produkt č. AOE-RES-HD-LGREY-1000, Obsah: 1.000 g, EAN: 9010707002291

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. AOE-RES-HD-LGREY-1000
Výrobce č. RES-HD-LGREY-1000
Značka (výrobce): 3DJAKE
Obsah: 1.000 g
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP
Barva: šedá / stříbrná
Barva RAL: RAL 7035
Čistá hmotnost: 500 g, 1000 g

Popis

High-Detail Resin od 3DJake byl speciálně vyvinutý pro detailní miniaturní tisky. Tato světle šedá pryskyřice je proto ideální pro 4K a 8K tiskárny jako jsou Phrozen Sonic Mini 4k nebo Elegoo Mars 3.

Díky krátké době vytvrzování a rozmanitým mechanickým vlastnostem zajišťuje HD Resin vysokou rychlost tisku. Pryskyřice má navíc vynikající silnou pigmentaci: i ty nejmenší a nejjemnější detaily jsou reprodukovány s křišťálovou čistotou. Díky nízké viskozitě se HD Resin velmi snadno tiskne a následně zpracovává. Další pozitivní vlastností je jeho sotva postřehnutelný zápach, který Vás nebude rozptylovat od další práce.


Klíčové vlastnosti

 • Nejvyšší úroveň detailů, zvláště vhodný pro 4K a 8K zařízení
 • Vysoká rychlost tisku
 • Ostré kontury
 • Nízký zápach
 • Krátká doba vytvrzení
 • Vyrobeno v Rakousku

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergické reakce.

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE High-Detail Resin Light Grey

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

 • Dobrý den, zakoupil jsem tento resin. Jaké je doporučení osvitových časů pro tento resin v kombinaci s tiskárnou Photon Mono X 6K ? nemohu to najít, děkuji

  1 Odpověď, poslední odpověď ze dne 12. září 2022

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro 3DJAKE High-Detail Resin Light Grey (čeština)

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili