3DJAKE Isopropanol

Efektivní čisticí prostředek pro 3D tiskárny a modely

Bestseller

 • Isopropanol 99,9%
 • Velmi efektivní
 • Dobré čisticí vlastnosti
 • 265,99 Kč (26,60 Kč / 100 ml)

včetně 21% DPH plus náklady na dopravu

skladem

Objednejte ještě dnes do 06:30 hod a vaše zásilka vám bude doručena dne: pondělí, 19. dubna

Přidat do seznamu přání

Produkt č. AOE-ISO-1L, Obsah: 1 litr

EAN: 9120099285339

 • Isopropanol 99,9%
 • Velmi efektivní
 • Dobré čisticí vlastnosti

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. AOE-ISO-1L
Výrobce č. ISO-1L
Značka (výrobce): 3DJAKE
Obsah: 1 litr

Popis

Isopropanol nebo 2-propanol je čirý, silný čisticí prostředek pro 3D díly, tiskové podložky a všeobecné aplikace.

Isopropanol pro tiskové podložky
IPA je efektivní při čištění podložek 3D tiskárny a nezanechává žádné stopy ani zbytky. Pro práci může být naředěn na 70% isopropanolu a 30% destilované vody. Pro svůj maximální potenciál může být také použit pro koncentraci.

Isopropanol pro SLA a DLP výtisky
Isopropanol odstraňuje a rozpouští nevytvrzenou pryskyřici z výtisků DLP a SLA a lze jej použít k čištění hotových DLP a SLA výtisků. Díky rychlému odpařování rychle schne. Proto by nádoba neměla být otevřena déle, než je nutné.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE Isopropanol

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

4,9 z 5 hvězdiček
76 (86%)
11 (12%)
1 (1%)
0 (0%)
0 (0%)

88 hodnocení
2 hodnocení (čeština)
36 hodnocení v jiných jazycích

Věděli jste, že?

Výrobce letadel Boeing nechal vyrobit díly pro stíhací letoun F / A-18 pomocí 3D tisku.