3DJAKE Isopropanol

Efektivní čisticí prostředek pro 3D tiskárny a modely

211 hodnocení

Bestseller

252,99 Kč

(25,30 Kč / 100 ml, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1 l

Doručení do středa, 25. května, pokud objednáte do úterý 07:00.

skladem

Vlastnosti

  • Isopropanol 99,9%
  • Velmi efektivní
  • Dobré čisticí vlastnosti

Produkt č. AOE-ISO-1L, Obsah: 1 litr, EAN: 9120099285339

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. AOE-ISO-1L
Výrobce č. ISO-1L
Značka (výrobce): 3DJAKE
Obsah: 1 litr
Typ výrobku: čištění, post-processing

Popis

Isopropanol nebo 2-propanol je čirý, silný čisticí prostředek pro 3D díly, tiskové podložky a všeobecné aplikace.

Isopropanol pro tiskové podložky
IPA je efektivní při čištění podložek 3D tiskárny a nezanechává žádné stopy ani zbytky. Pro práci může být naředěn na 70% isopropanolu a 30% destilované vody. Pro svůj maximální potenciál může být také použit pro koncentraci.

Isopropanol pro SLA a DLP výtisky
Isopropanol odstraňuje a rozpouští nevytvrzenou pryskyřici z výtisků DLP a SLA a lze jej použít k čištění hotových DLP a SLA výtisků. Díky rychlému odpařování rychle schne. Proto by nádoba neměla být otevřena déle, než je nutné.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

  • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Výstražná upozornění:

  • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Videa k produktu:

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE Isopropanol

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

2 hodnocení pro 3DJAKE Isopropanol (čeština)

77 hodnocení v jiných jazycích

4,9 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
188 (89%)
4 hvězdičky
20 (9%)
3 hvězdičky
3 (1%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

211 hodnocení
2 hodnocení (čeština)
77 hodnocení v jiných jazycích

Věděli jste, že?

Výrobce letadel Boeing nechal vyrobit díly pro stíhací letoun F / A-18 pomocí 3D tisku.

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili