Everglue Sekundové lepidlo

Patentové uzavření

110,00 Kč

(5.500,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Provedení: husté

Doručení do středa, 06. března

Skladem od 05. března

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Pro širokou škálu aplikací
 • Rychlé vytvrzování
 • Odolné vůči stárnutí

Produkt č. BD-650003, Obsah: 20 g, EAN: 4260256384224

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s Big Difference Aktivátor

Everglue Sekundové lepidlo - husté Big Difference Aktivátor - 200 ml
Everglue Sekundové lepidlo - husté 110,00 Kč (5.500,00 Kč / kg)
Big Difference Aktivátor 130,00 Kč (650,00 Kč / l)
Celková cena: 240,00 Kč

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. BD-650003
 • Výrobce č. 650003
 • Značka (výrobce): Everglue
 • Obsah: 20 g
 • Typ výrobku: příslušenství
Popis

Toto transparentní sekundové lepidlo se používá k lepení nejrůznějších povrchů. Sekundové lepidlo je odolné proti stárnutí a tvrdne bleskovou rychlostí.

Tip: Lepidlo transparentně vytvrdne, takže lepená oblast je téměř neviditelná.

Možné aplikace

 • Keramika
 • Porcelán
 • Kov
 • Dřevo
 • Kůže
 • Lepenka
 • Plast
 • Guma

Technické specifikace

Řídké Středně husté Husté
Barva Transparentní
Základ Ethyl-2-cyanacrylat
Teplota zpracování Optimální při +25 °C Optimální při +23 °C
Odolnost vůči teplotám –40 °C do +85 °C –40 °C do +100 °C
Pevnost v tahu ve smyku 15–25 MPa
Konečná pevnost 24 h
Viskozita Nízká Střední Vysoká
Pevné po 3 s 8 s 15 s
Vyplňuje mezery do 0,05 mm 0,1 mm 0,2 mm
Vhodné pro Umělecké předměty, malé mezery a hladké povrchy. Univerzální, pro všechny povrchy. Nerovné a vysoce porézní povrchy.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Sekundové lepidlo

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • EUH 202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Příslušenství

Otázky a odpovědi k tématu Everglue Sekundové lepidlo

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

1 hodnocení je, pro produkt Everglue Sekundové lepidlo, k dispozici v jazyce čeština

45 hodnocení v jiných jazycích

4,6 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
83 (69%)
4 hvězdičky
29 (24%)
3 hvězdičky
6 (5%)
2 hvězdičky
2 (1%)
1 hvězdička
0 (0%)

120 hodnocení
1 hodnocení (čeština)
45 hodnocení v jiných jazycích

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder