Everglue Sekundové lepidlo, středně husté (20 g)

Patentové uzavření

110,00 Kč

(5.500,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Provedení: středně husté

Doručení do úterý, 16. dubna, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Pro širokou škálu aplikací
 • Rychlé vytvrzování
 • Odolné vůči stárnutí

Produkt č. BD-650002, Obsah: 20 g, EAN: 4260256384217

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s Big Difference Aktivátor

Everglue Sekundové lepidlo - středně husté Big Difference Aktivátor - 200 ml
Everglue Sekundové lepidlo - středně husté 110,00 Kč (5.500,00 Kč / kg)
Big Difference Aktivátor 130,00 Kč (650,00 Kč / l)
Celková cena: 240,00 Kč

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. BD-650002
 • Výrobce č. 650002
 • Značka (výrobce): Everglue
 • Obsah: 20 g
 • Typ výrobku: příslušenství
Popis

Toto transparentní sekundové lepidlo se používá k lepení nejrůznějších povrchů. Sekundové lepidlo je odolné proti stárnutí a tvrdne bleskovou rychlostí.

Tip: Lepidlo transparentně vytvrdne, takže lepená oblast je téměř neviditelná.

Možné aplikace

 • Keramika
 • Porcelán
 • Kov
 • Dřevo
 • Kůže
 • Lepenka
 • Plast
 • Guma

Technické specifikace

Řídké Středně husté Husté
Barva Transparentní
Základ Ethyl-2-cyanacrylat
Teplota zpracování Optimální při +25 °C Optimální při +23 °C
Odolnost vůči teplotám –40 °C do +85 °C –40 °C do +100 °C
Pevnost v tahu ve smyku 15–25 MPa
Konečná pevnost 24 h
Viskozita Nízká Střední Vysoká
Pevné po 3 s 8 s 15 s
Vyplňuje mezery do 0,05 mm 0,1 mm 0,2 mm
Vhodné pro Umělecké předměty, malé mezery a hladké povrchy. Univerzální, pro všechny povrchy. Nerovné a vysoce porézní povrchy.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Sekundové lepidlo

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • EUH 202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Příslušenství

Otázky a odpovědi k tématu Everglue Sekundové lepidlo

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

1 hodnocení je, pro produkt Everglue Sekundové lepidlo, k dispozici v jazyce čeština

48 hodnocení v jiných jazycích

4,6 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
90 (70%)
4 hvězdičky
29 (22%)
3 hvězdičky
6 (4%)
2 hvězdičky
2 (1%)
1 hvězdička
0 (0%)

127 hodnocení
1 hodnocení (čeština)
48 hodnocení v jiných jazycích

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder