LOCTITE Pro476 HDT60 Tough Black Resin

Všestranný technický plast

3.650,99 Kč

(3.650,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do čtvrtek, 29. září, pokud objednáte do úterý do 07:00 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Pro LCD tiskárny
 • Srovnatelný s ABS
 • Dobrá povrchová úprava a odolnost vůči nárazu

Produkt č. HL-2737962, Obsah: 1.000 g, EAN: 4058093037126

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. HL-2737962
Výrobce č. 2737962
Značka (výrobce): LOCTITE
Obsah: 1.000 g
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD
Barva: černá

Popis

LOCTITE PRO476 HDT60 je vysoce pevný technopolymer pro LCD tiskárny (405 nm). Má dobrou odolnost vůči nárazu a vynikající povrchovou úpravu. Tuhý a pevný LOCTITE Pro476 je vhodný pro jakékoli nástroje, anatomické modely a špičkové aplikace. Díky svým vynikajícím vlastnostem je srovnatelný s ABS.

Lisované díly lze snadno opracovávat, závitovat a nakonec leštit.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Otázky a odpovědi k tématu LOCTITE Pro476 HDT60 Tough Black Resin

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro LOCTITE Pro476 HDT60 Tough Black Resin (čeština)

Podobné výrobky: