Phrozen Flex Resin Beige

Cenově výhodná UV pryskyřice pro prototypové účely

1.064,99 Kč

(2.129,98 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 500 g

Doručení do středa, 17. srpna, pokud objednáte do úterý do 07:00 .

skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 2 pouze 958,32 Kč / ks -10%

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Světlá barva
 • Pro prototypování a modelování
 • Snadno se maluje

Produkt č. PHR-RS500BEIFL, Obsah: 500 g, EAN: n/a

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. PHR-RS500BEIFL
Výrobce č. RS500BEIFL
Značka (výrobce): Phrozen
Obsah: 500 g
Tvrdost Shore: D65
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD
Barva: béžová
Čistá hmotnost: 500 g

Popis

Flex Resin Beige od společnosti Phrozen byl speciálně vyvinutý pro účely prototypování. Díky své světlé barvě je tato pryskyřice také ideální pro malování po vytvrzení.

Pryskyřice je kompatibilní s většinou běžných LCD 3D tiskáren a snadno se tiskne.

Tvrdost Shore: D65
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD
Barva: béžová
Čistá hmotnost: 500 g

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P264 - Po manipulaci důlkadně omyjte velkým množstvím vody.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P332+P313 - Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Otázky a odpovědi k tématu Phrozen Flex Resin Beige

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Phrozen Flex Resin Beige (čeština)

5 hodnocení v jiných jazycích

3,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
2 (33%)
4 hvězdičky
2 (33%)
3 hvězdičky
1 (16%)
2 hvězdičky
1 (16%)
1 hvězdička
0 (0%)

6 hodnocení

Zatím pouze 5 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili