Revell Lepidlo Contacta

Gelové lepidlo pro plastové modely

49,99 Kč

(3.845,38 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 13 g

Doručení do pondělí, 05. prosince, pokud objednáte dnes do 07:00 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Svařovací efekt
 • Pouze pro polystyren
 • Gelová konzistence
 • Ideální pro zarovnání modelů

Produkt č. REV-39602, Obsah: 13 g, EAN: 42027911

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. REV-39602
Výrobce č. 39602
Značka (výrobce): Revell
Obsah: 13 g
Typ výrobku: příslušenství

Popis

Revell Contacta v tubě je podobný gelu. To má tu výhodu, že velké části modelu mohou být přesně vyrovnány bez okamžitého schnutí.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Otázky a odpovědi k tématu Revell Lepidlo Contacta

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Revell Lepidlo Contacta (čeština)

5 hodnocení v jiných jazycích

4,5 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
10 (76%)
4 hvězdičky
1 (7%)
3 hvězdičky
1 (7%)
2 hvězdičky
1 (7%)
1 hvězdička
0 (0%)

13 hodnocení

Zatím pouze 5 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili