YUKI MODEL Sekundové lepidlo 20g

Patentové uzavření

100,99 Kč

(5.049,50 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Provedení: středně řídké

Doručení do pondělí, 05. prosince, pokud objednáte dnes do 07:00 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Pro širokou škálu aplikací
 • Rychlé vytvrzování
 • Odolné vůči stárnutí

Produkt č. YM-650002, Obsah: 20 g, EAN: 4260256384217

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. YM-650002
Výrobce č. 650002
Značka (výrobce): YUKI MODEL
Obsah: 20 g
Typ výrobku: příslušenství

Popis

Na lepení různých povrchů.

K dispozici v tekuté a husté verzi. Sekundové lepidlo je odolné vůči stárnutí a bleskově tuhne.

Obsah: 20 g

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • EUH 202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Příslušenství

Otázky a odpovědi k tématu YUKI MODEL Sekundové lepidlo 20g

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro YUKI MODEL Sekundové lepidlo 20g (čeština)

26 hodnocení v jiných jazycích

4,5 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
35 (59%)
4 hvězdičky
18 (30%)
3 hvězdičky
5 (8%)
2 hvězdičky
1 (1%)
1 hvězdička
0 (0%)

59 hodnocení

Zatím pouze 26 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili