YUKI MODEL Zajišťovač šroubů 10g

Zabraňuje uvolňování šroubů

130,00 Kč

(13.000,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Provedení: střední tvrdost

Doručení do úterý, 03. října, pokud objednáte do pondělí do 08:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Různé síly
 • Až závitu M36
 • Ekologické přísady

Produkt č. YM-650013, Obsah: 10 g, EAN: 4260256385757

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. YM-650013
 • Výrobce č. 650013
 • Značka (výrobce): YUKI MODEL
 • Obsah: 10 g
 • Typ výrobku: příslušenství
Popis

Tento zajišťovač šroubů obsahuje pouze směsi, které nepodléhají označení.
To je dobré pro životní prostředí a nemá to žádný vliv na vlastnosti anaerobů.

Vysokopevnostní zajišťovač šroubů je vhodný pro závity až do max M20. Po 8 až 12 minutách je pevně utažený.
Středně pevný zajišťovač šroubů je vhodný pro závity do max M36. Po 10–15 minutách je pevně utažený.

Teplotní rozsah je mezi -50 °C a +150 °C.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..

Otázky a odpovědi k tématu YUKI MODEL Zajišťovač šroubů 10g

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro YUKI MODEL Zajišťovač šroubů 10g (čeština)

2 hodnocení v jiných jazycích

4,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
6 (75%)
4 hvězdičky
2 (25%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

8 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili