YUKI MODEL Zajišťovač šroubů 10g

Zabraňuje uvolňování šroubů

 • Různé síly
 • Až závitu M36
 • Ekologické přísady
 • 129,99 Kč (1.299,90 Kč / 100 g)

včetně 21% DPH plus náklady na dopravu

skladem

Objednejte ještě dnes do 07:00 hod a vaše zásilka vám bude doručena dne: pondělí, 04. října

Přidat na seznam přání

Produkt č. YM-650012, Obsah: 10 g

EAN: 4260256385740

 • Různé síly
 • Až závitu M36
 • Ekologické přísady

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. YM-650012
Výrobce č. 650012
Značka (výrobce): YUKI MODEL
Obsah: 10 g
Typ výrobku: příslušenství

Popis

Tento zajišťovač šroubů obsahuje pouze směsi, které nepodléhají označení.
To je dobré pro životní prostředí a nemá to žádný vliv na vlastnosti anaerobů.

Vysokopevnostní zajišťovač šroubů je vhodný pro závity až do max M20. Po 8 až 12 minutách je pevně utažený.
Středně pevný zajišťovač šroubů je vhodný pro závity do max M36. Po 10–15 minutách je pevně utažený.

Teplotní rozsah je mezi -50 °C a +150 °C.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Otázky a odpovědi k tématu YUKI MODEL Zajišťovač šroubů 10g

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro YUKI MODEL Zajišťovač šroubů 10g (čeština)

2 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
4 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

4 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.


Věděli jste, že?

Technologie 3D tisku byla použita v mnoha celovečerních filmech jako Iron Man, Jurský park, Avatar a Hobit.