3DJAKE Color Mix Resin Water Washable

Omyvatelný UV resin pro Vaši 3D tiskárnu

750,99 Kč (150,20 Kč / 100 g)

včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu

500 g

skladem

Objednejte do termínu: čtvrtek 07:00 hod a zásilka Vám bude doručena dne: pátek, 21. ledna

Vlastnosti

 • Zbytky lze odstranit vodou
 • Možnost namíchání barev
 • 3D tisk s přesností na pixely (vhodné pro 4K)
 • Pro vlnovou délku 405nm
 • Univerzální použití
 • Téměř žádný zápach

Hledáte vhodné náhradní díly pro tento produkt?

Produkt č. AOE-CMR-WW-500, Obsah: 500 g, EAN: 9010707000594

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. AOE-CMR-WW-500
Výrobce č. CMR-WW-500
Značka (výrobce): 3DJAKE
Obsah: 500 g
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP
Barva: průhledná
Čistá hmotnost: 500 g, 1000 g

Popis

Vodou omyvatelný resin od 3DJake

Color Mix Resin Water Washable je vysoce kvalitní UV resin pro 405 nm resinové tiskárny, který lze snadno čistit vodou.

Tipy pro používání

 • NEoplachujte vytisknuté předměty pod vodovodním kohoutkem
 • Používejte nádoby naplněné vodou
 • Vodou omyvatelný UV resin je stejně nebezpečný jako běžný UV resin
 • Dbejte na to, aby se tyto chemikálie nedostaly do životního prostředí

3DJake Color Mix Resin

3DJake Color Mix Resin je vysoce kvalitní resin z Rakouska. Mechanické vlastnosti PLA a tepelné vlastnosti ABS (tepelná odolnost 121 °C) činí z tohoto materiálu pevný všestranný resin pro všechny aplikace.

Materiál byl vyvinutý v Rakousku a vyrábí se v souladu s nejvyššími standardy kvality. Vysoce kvalitní suroviny byly navzájem přesně sladěny, aby umožňovaly tisk s přesností na pixely s ostrými hranami a jasnými detaily.

Použití metakrylátů také umožnilo upustit od agresivních nebo zvláště škodlivých přísad. 3DJake Color Mix Resin má proto nízký až téměř nepostřehnutelný zápach.

Systém barev

3DJake Color Mix Resin je standardně k dispozici v průhledné barvě s nejnižším možným zažloutnutím. Použitím barviva do pryskyřic se jednoduchým smícháním otevře celé barevné spektrum. Jsou možné jednotlivé průhledné nebo neprůhledné barvy.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE Color Mix Resin Water Washable

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro 3DJAKE Color Mix Resin Water Washable (čeština)

4 hodnocení v jiných jazycích

3,7 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
3 (42%)
4 hvězdičky
2 (28%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
1 (14%)
1 hvězdička
1 (14%)

7 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 4 hodnocení v jiných jazycích.


Věděli jste, že?

Jednou z největších komunit 3D tisku je Thingiverse od MakerBot. Existuje více než 1 000 000 nahraných videí, která jsou k dispozici zdarma.

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili