3DJAKE Resin Colorant Transparent Blue, 25 g

Barvivo do pryskyřic v průhledně modré barvě

200,00 Kč

(8.000,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 25 g

Doručení do čtvrtek, 20. června, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 2 pouze 180,71 Kč / ks -10%

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Průhledné a neprůhledné barvy
 • Pěkné zbarvení
 • Vysoká kvalita
 • Vyrobeno v Rakousku

Produkt č. AOE-RCOLOR-TRBLUE-25, Obsah: 25 g, EAN: 9120099284011

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s 3DJAKE Color Mix Resin Basic

3DJAKE Resin Colorant Transparent Blue 3DJAKE Color Mix Resin Basic - 1.000 g
Resin Colorant Transparent Blue - 25 g 200,00 Kč (8.000,00 Kč / kg)
3DJAKE Color Mix Resin Basic 889,00 Kč (889,00 Kč / kg)
Celková cena: 1.089,00 Kč

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. AOE-RCOLOR-TRBLUE-25
 • Výrobce č. RCOLOR-TRBLUE-25
 • Značka (výrobce): 3DJAKE
 • Obsah: 25 g
 • Typ výrobku: barvivo do pryskyřic
 • Barva: průhledná, modrá
Popis

Použitím Resin Colorant se jednoduchým smícháním s naším Color Mix Resin otevře kompletní barevné spektrum. Jsou možné jednotlivé průhledné nebo neprůhledné barvy. Materiál se vyrábí v Rakousku v souladu s nejvyššími standardy kvality. Vysoce kvalitní suroviny byly navzájem přesně sladěny.

Doporučené množství barviva:

 • 0,5 kg pryskyřice - max. 12,5 g barviva
 • 1 kg pryskyřice - max. 25 g barviva

Používání 3DJake Resin Colorant:

 • 3DJake Resin Colorant důkladně protřepejte po dobu 15-20 sekund při každém použití.
 • Nalijte barvivo do 3DJake Color Mix Resin a pevně uzavřete.
 • Poté intenzivně protřepejte po dobu 15-20 sekund.
 • Pryskyřici nechte 5 minut odstát, aby se eliminovaly vzduchové bubliny.
 • Obarvenou pryskyřici před dalším použitím dobře protřepejte.

Další informace:

Pro každou lahvičku Color Mix Resin je k dispozici vhodná lahev barviva. V jedné lahvičce je možné kombinovat různé barvy, přidané množství by však nemělo překročit 25 g/kg (12,5 g / 500 g lahev). Přimíchání vyšších dávek barviva může snížit kvalitu tisku.

Přidání barviv do některých jiných značek pryskyřic bylo úspěšně otestováno.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.

Výstražná upozornění:

 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergické reakce.
Příslušenství

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE Resin Colorant Transparent Blue

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro 3DJAKE Resin Colorant Transparent Blue (čeština)

4 hodnocení v jiných jazycích

4,4 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
8 (61%)
4 hvězdičky
3 (23%)
3 hvězdičky
1 (7%)
2 hvězdičky
1 (7%)
1 hvězdička
0 (0%)

13 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 4 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder