3DJAKE Speed Resin Silver Grey

Vodou omyvatelný resin pro bleskové vytvrzení modelů

1.249,00 Kč

(1.249,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do čtvrtek, 30. listopadu, pokud objednáte do středa do 08:15.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Vysoká rychlost a přesnost
 • Omyvatelný vodou
 • Méně námahy a čekání
 • Široká škála aplikací

Produkt č. AOE-02-33257011, Obsah: 1.000 g, EAN: 9010707003588

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. AOE-02-33257011
 • Výrobce č. 02-33257011
 • Značka (výrobce): 3DJAKE
 • Obsah: 1.000 g
 • Typ výrobku: resin
 • Zdroj světla: LCD, DLP
 • Barva: šedá / stříbrná
 • Barva RAL: RAL 7001
 • Čistá hmotnost: 1000 g
Popis

Abychom Vám pomohli dohotovit 3D výtisky v rekordním čase, vyvinuli jsme v 3DJAKE Speed Resin, jenž je omyvatelný vodou. Zásluhou revoluční technologie a speciálního složení, umožňuje 3D tisk dokončit průkopnickou rychlostí, přičemž vytvrzení daného díla trvá pouhých 2,5 sekundy na tloušťku vrstvy 0,15 mm.

Svižná rychlost i bez ACF fólie

I bez použití ACF fólie vytvrdnou vytištěné vrstvy během okamžiku a bezkonkurenční rychlost zdvihu 480 mm/min Vás rovněž jistě přesvědčí!

Vodou omyvatelný pro méně náročnější čištění

Protože je Speed Resin omyvatelný vodou, jste již nyní ušetřeni starostí s čištěním a nepořádkem, který s 3D tiskem souvisí. Místo toho budete mít více času na kreativní myšlení a vývoj nových projektů.

Popusťte uzdu své fantazie

Speed Resin je vhodný pro nespočet aplikací. Můžete jej například použít k tisku cosplay rekvizit, masek, bot nebo průmyslových prototypů.

► Nejlepší na rychlém vytvrzení resinu je, že na vytištěném modelu můžete pracovat ještě týž den. Splněný sen!

Více informací

Proč mají některé naše 3D resiny mírně žlutý nádech?

V našich resinech, které se vyrábějí v Rakousku, používáme fotoiniciátor (složku, která spouští reakci s UV světlem), tzv. BPO.

Na rozdíl od nejčastěji používané TPO se vyznačuje mnohem nižší toxicitou, a proto se hojně užívá i v resinech ve zdravotnictví.

Pro nás bylo rozhodování jednoduché: Vaše zdraví má přednost před optickými vlastnostmi materiálu! Přesto děláme vše pro to, aby naše resiny také skvěle vypadaly.

Již teď se můžete těšit na novinky!

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE Speed Resin Silver Grey

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro 3DJAKE Speed Resin Silver Grey (čeština)

1 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
1 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

1 hodnocení

Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili