DimaFix Lepicí tyčinka

Ideální lepidlo pro tiskovou podložku

379,99 Kč

(4.222,11 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 90 ml

Doručení do pondělí, 10. října, pokud objednáte dnes do 07:00 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Snadná manipulace
 • Velmi dobrá přilnavost
 • Vhodné pro mnoho materiálů

Produkt č. I3D-DIMAFIXPEN, Obsah: 90 ml, EAN: 8436556020025

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. I3D-DIMAFIXPEN
Výrobce č. DIMAFIXPEN
Značka (výrobce): DimaFix
Obsah: 90 ml
Typ výrobku: příslušenství

Popis

Při 3D tisku je nutná dobrá přilnavost modelu k tiskové podložce! DimaFix - Pen je nový produkt založený na adhezivním spreji DimaFix - díky tomu zůstává váš model během procesu tisku fixovaný a nedochází k deformacím.

Dimafix-Pen (lepicí tyčinka) má stejné adhezivní vlastnosti jako sprej Dimafix, který zajišťuje silné spojení mezi první vrstvou a tiskovou podložkou. Tyčinka je určena pro použití s vyhřívanou tiskovou podložkou. Při teplotě pod 60 °C není Dimafix aktivní, proto lze výtisky snadno odstranit z tiskové podložky. Dimafix je zcela rozpustný ve vodě - čištění podložky je proto velmi jednoduché. Tyčinka Dimafix je na více než 100 použití a neobsahuje žádný plyn.

Různé teploty tiskové podložky vedou k různým stupňům přilnavosti:
Pod 60 ° C: Nízká přilnavost - předměty mohou být z podložky odstraněny
60 - 75 ° C: Střední přilnavost pro jednoduché geometrie
75 - 95 ° C: Vysoká přilnavost pro složité geometrie a dlouhé výtisky
Nad 95 ° C: Velmi vysoká přilnavost, pro velmi složité geometrie a velmi dlouhé výtisky

Jak používat tyčinku DimaFix:

 1. Před použitím tyčinku Dimafix dobře protřepejte
 2. Zkontrolujte, zda je teplota tiskové podložky nižší než 50 °C a naneste Dimafix na podložku
 3. Počkejte několik sekund, než povrch podložky vyschne a tiskové lůžko se zahřeje
 4. Během tisku udržujte teplotu podložky nad 65 °C
 5. Po tisku počkejte, až podložka vychladne, aby bylo možné komponenty snadno odstranit

Vlastnosti

 • Téměř žádný warping
 • Vhodný pro všechny typy materiálů (zejména ABS filamenty)
 • Snadné odstranění modelu po tisku (jakmile tisková podložka vychladne)
 • Snadno se čistí - produkt je rozpustný ve vodě
 • Jedna tyčinka = více než 100 aplikací

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Otázky a odpovědi k tématu DimaFix Lepicí tyčinka

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro DimaFix Lepicí tyčinka (čeština)

24 hodnocení v jiných jazycích

4,7 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
32 (82%)
4 hvězdičky
4 (10%)
3 hvězdičky
3 (7%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

39 hodnocení

Zatím pouze 24 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili