Elegoo 8K Standard Resin Space Grey

Resin s vysokým rozlišením pro detailní výtisky

Novinka

971,99 Kč

(971,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do středa, 08. února, pokud objednáte do pondělí do 05:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Rozlišení 8K
 • Nízké smrštění
 • Jasné barvy

Produkt č. ELG-14.0007.189, Obsah: 1.000 g, EAN: 14.0007.189

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. ELG-14.0007.189
Výrobce č. 14.0007.189
Značka (výrobce): Elegoo
Obsah: 1.000 g
Tvrdost Shore: D85
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP
Barva: šedá / stříbrná
Product Type Google Base: Resin
Čistá hmotnost: 1000 g

Popis

Ohromující barvy

8K Standard Resin od Elegoo obsahuje vysoce kvalitní pigmenty a fotoiniciátory, díky nimž mají vytištěné modely zářivé barvy. S tímto resinem s vysokým rozlišením můžete vytvářet skutečná umělecká díla.

Vysoká přesnost a nízké smrštění

Elegoo při vývoji dbalo především na použití materiálů, které zaručují nízké smrštění a vysokou přesnost. Odpovídajícím výsledkem jsou hladké povrchy, jemné detaily a přesné rozměry.

Nízká viskozita a dobrá tekutost

Díky nízké viskozitě resin rychle zatéká do polohy a cíleně tvrdne, což zvyšuje úspěšnost výsledků tisku. Modely lze snadno odstranit díky nízké přilnavosti k FEP fólii - navíc se díky nižší zátěži prodlouž její životnost.

Tvrdý a bez zápachu

Elegoo dokázalo vyvinout resin s nízkým zápachem, se kterým mají 3D tištěné modely vysokou houževnatost. Po jednoduchém čištění budou zářit i Vaše nejnáročnější modely!

Široká oblast použití

Resin je primárně určen pro použití s Elegoo Saturn 2 - díky požadované vlnové délce světla 405 nm je však kompatibilní s většinou DLP/LCD 3D tiskáren.

Více informací

Všechny resiny Elegoo jsou plněny do plastových lahví, které jsou navíc chráněny bublinkovou fólií. Díky tomu se k Vám resin dostane nepoškozený.

Nastavení tisku doporučená výrobcem

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 211 - Pozor! Při aplikaci se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly ani mlhu.

Videa k produktu:

 • Elegoo 8K Standard Resin používaný s modelem Saturn 2

Otázky a odpovědi k tématu Elegoo 8K Standard Resin Space Grey

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Elegoo 8K Standard Resin Space Grey (čeština)

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili