Formfutura Economy LCD Resin Black

Univerzální resin - vhodný pro začátečníky

779,00 Kč

(779,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do úterý, 19. března

Skladem od 18. března

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Vynikající tiskové vlastnosti
 • Matná povrchová úprava
 • Krátká doba vytvrzení

Produkt č. FF-ECORESN-BLCK-01000, Obsah: 1.000 g, EAN: 8720629062334

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. FF-ECORESN-BLCK-01000
 • Výrobce č. ECORESN-BLCK-01000
 • Značka (výrobce): Formfutura
 • Obsah: 1.000 g
 • Typ výrobku: resin
 • Zdroj světla: LCD, DLP, SLA - Laser
 • Barva: černá
 • Čistá hmotnost: 1000 g
Popis

Economy LCD Resin od Formfutura je univerzální LCD resin s vynikajícími tiskovými vlastnostmi, vhodný pro začátečníky. Resin lze použít se všemi open-source LCD 3D tiskárnami v rozsahu 385 až 420 nm. Resin kombinuje přesnost s krátkou dobou vytvrzení a vytváří krásné matné tiskové povrchy.

Možné aplikace

 • Figurky, miniatury a modely
 • Funkční prototypy
 • Produkty pro konečné spotřebitele
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu na autorizovaném sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergické reakce.
Rozměry cívek
Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi k tématu Formfutura Economy LCD Resin Black

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Formfutura Economy LCD Resin Black (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder