Formfutura Economy LCD Resin Grey

Univerzální resin - vhodný pro začátečníky

779,00 Kč

(779,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do úterý, 05. března, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

Ještě 1 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Vynikající tiskové vlastnosti
 • Matná povrchová úprava
 • Krátká doba vytvrzení

Produkt č. FF-ECORESN-GREY-01000, Obsah: 1.000 g, EAN: 8720629062358

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. FF-ECORESN-GREY-01000
 • Výrobce č. ECORESN-GREY-01000
 • Značka (výrobce): Formfutura
 • Obsah: 1.000 g
 • Typ výrobku: resin
 • Zdroj světla: LCD, DLP, SLA - Laser
 • Barva: šedá / stříbrná
 • Čistá hmotnost: 1000 g
Popis

Economy LCD Resin od Formfutura je univerzální LCD resin s vynikajícími tiskovými vlastnostmi, vhodný pro začátečníky. Resin lze použít se všemi open-source LCD 3D tiskárnami v rozsahu 385 až 420 nm. Resin kombinuje přesnost s krátkou dobou vytvrzení a vytváří krásné matné tiskové povrchy.

Možné aplikace

 • Figurky, miniatury a modely
 • Funkční prototypy
 • Produkty pro konečné spotřebitele
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu na autorizovaném sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergické reakce.
Rozměry cívek
Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi k tématu Formfutura Economy LCD Resin Grey

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Formfutura Economy LCD Resin Grey (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder