Fillamentum Vinyl 303 Natural

Špičkový materiál pro 3D tiskárny FDM v přírodní barvě

1.064,99 Kč

(1.419,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Průměr: 1,75 mm

Doručení do pátek, 01. července, pokud objednáte do čtvrtek 07:00.

Ještě 3 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Ohnivzdorný
 • Chemická odolnost
 • Vysoká odolnost proti nárazu
 • Dobré mechanické vlastnosti

Produkt č. FTM-VIN303_175_nat, Obsah: 750 g, EAN: 8595632832003

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. FTM-VIN303_175_nat
Výrobce č. VIN303_175_nat
Značka (výrobce): Fillamentum
Obsah: 750 g
Průměr: 1,75 mm, 2,85 mm
Typ výrobku: PVC filament
Barva: přírodní
Čistá hmotnost: 750 g
Doporučená teplota tisku: 215 - 230 °C
Doporučená teplota vyhřívané podložky: 80 °C

Popis

Fillamentum Vinyl 303 (polyvinylchlorid - PVC) je špičkový technický materiál pro technologii 3D tisku FFF (také známou jako FDM).

Vinyl 303 je ideální plast pro prototypování:

 • Ohnivzdorný
 • Vynikající chemická odolnost - odolný vůči olejům, solím, roztokům, vodě
 • Funkčnost, pevnost, tuhost
 • Velká tvrdost a mechanické vlastnosti
 • Vysoká odolnost proti nárazu
 • Nízká absorpce vlhkosti
 • Bezpečné pro použití v elektrických a elektronických zařízeních
 • Recyklovatelný, bez styrenu

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.

Výstražná upozornění:

 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • EUH 210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Otázky a odpovědi k tématu Fillamentum Vinyl 303 Natural

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro Fillamentum Vinyl 303 Natural (čeština)

3 hodnocení v jiných jazycích

4,7 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
2 (66%)
4 hvězdičky
1 (33%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

3 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 3 hodnocení v jiných jazycích.


Věděli jste, že?

Nejoblíbenější technologií používanou pro 3D tisk je FDM (Fused Deposition Modeling). Zahřátá tryska (hotend) roztaví plastový drát a následně vrství roztavené části.

Podobné výrobky: