Jak zabránit kroucení (warpingu)

Jak zabránit kroucení (warpingu)

8 tipů proti deformaci ve 3D tisku

Zejména pokud často tisknete s materiály, jako jsou ABS a HIPS, časem Vám bude způsobovat problémy tzv. "warping“. Jedná se o nevzhlednou tiskovou chybu, ve které se část modelu vyboulí nebo zdeformuje. V nejhorším případě se výtisk zcela uvolní z tiskové podložky.

Zejména u funkčních částí, jejichž přesnost má velký význam, může zdeformování rychle pokazit celý tisk. Postiženy jsou většinou modely s velkou kontaktní plochou na tiskové podložce. V tomto článku zjistíte, co způsobuje warping a jak se mu můžete vyhnout.

Příčiny deformace

K deformaci dochází v důsledku nerovnoměrného rozložení teploty a výsledného napětí v podkladu. Vzhledem k tomu, že se ABS nebo HIPS filamenty více deformují při nerovnoměrných teplotách než např. PLA a mají tendenci se během chlazení smršťovat, lze u těchto materiálů pozorovat warping častěji.


Pokud se výtisk z ABS ochladí na pokojovou teplotu, může se zmenšit téměř o 1,5%. Čím větší je model, tím nerovnoměrněji chladne, vrstvy se nerovnoměrně zmenšují a části výtisku se vyboulí.


Vznik deformací tedy většinou souvisí s teplotou:

  • nerovnoměrně vyhřívaná tisková podložka;
  • příliš rychlý proces tisku;
  • nesprávné umístění 3D tiskárny (například u okna);
  • nesprávné nastavení sliceru;
  • znečištěná tisková podložka.

Vyhněte se warpingu pomocí těchto jednoduchých opatření

1. Používejte vyhřívanou podložku

Vyhřívaná tisková podložka udržuje model během tisku rovnoměrně v teple vyrovnáváním teploty v tiskovém objektu. Současně také zajišťuje lepší přilnavost. Pokud je to možné, teplota vyhřívané podložky by měla být těsně pod bodem měknutí filamentu, protože: čím vyšší je teplota vyhřívané podložky, tím nižší je teplotní rozdíl v jednotlivých vrstvách filamentu a výsledná deformace. Dávejte si však pozor, abyste nenastavili příliš vysokou teplotu podložky, jinak riskujete plastickou deformaci modelu a zesílení warpingu.

Kromě toho vždy předehřejte svou podložku a netiskněte okamžitě, aby se teplo mohlo do určité míry stabilizovat. Tiskovou podložku lze dokonce izolovat pro optimální distribuci tepla: k tomu je velmi vhodná tepelně odolná izolace z automobilového sektoru.


2. Tiskněte v uzavřeném tiskovém prostoru

Uzavřený kryt udržuje teplotu uvnitř modelu konstantní během celého procesu tisku. Při tisku s vyhřívanou komorou byste měli mít během tisku vždy zavřená dvířka, čímž se zabrání úniku tepla. Vhodný kryt pro 3D tiskárnu najdete v našem e-shopu.


3. Vyberte správné umístění pro svou 3D tiskárnu

3D tiskárna by měla být ideálně umístěna na místě bez průvanu. Místo u okna, na chodbě či vedle dveří je proto méně ideální, protože průvan vzduchu neúmyslně ochlazuje výtisk. V zásadě byste měli regulovat pokojovou teplotu tak, že necháte okna a dveře zavřené jak nejvíce je to možné.


4. Při tisku prvních několika vrstev ztlumte ventilátor materiálu

Abyste zabránili oddělení spodních vrstev od tiskové podložky, můžete během tisku prvních vrstev vypnout nebo zpomalit ventilátor. Nezapomeňte však, že roztavený filament musí ještě dostatečně rychle ztuhnout, aby byl možný přesný tisk.


5. Zlepšete přilnavost podložky adhezními prostředky nebo pomocí magnetické flexibilní desky

Jak již bylo zmíněno, nedostatečná přilnavost tisku k tiskové podložce může také vést k deformaci. Abyste se vyhnuli deformacím výtisků, použijte tiskovou desku s dobrou přilnavostí nebo ji vylepšete adhezními prostředky, modrou páskou (Blue Tape) nebo vhodným tiskovým povrchem.

Vzhledem k tomu, že je většina FDM tiskáren vybavena skleněným nebo hliníkovým povrchem, které jsou často příliš hladké pro tisk termoplastů, nabízí se upgrade tiskové podložky pomocí flexibilní tiskové desky.


6. Upravte nastavení sliceru

Na deformaci Vašeho 3D výtisku a celkovou kvalitu tisku může mít vliv nejen teplota a přilnavost tiskové podložky, ale také špatné nastavení sliceru.

  • Snižte rychlost tisku

Především pokud máte časté problémy s deformací, měli byste se pokusit snížit rychlost tisku. Zároveň by měla být odpovídajícím způsobem snížena také teplota trysky.

  • Použijte Raft a Brim

Raft může pomoci s většími a Brim zase s menšími komponenty, aby se zabránilo deformaci vytvořením základní vrstvy. Okraje Vašeho modelu tak budou "drženy" a budou se méně deformovat. Raft lze po vytisknutí snadno odpojit od modelu.


7. Důkladně vyčistěte tiskovou podložku

Pokud máte často problémy s deformacemi nebo Vaše výtisky nepřilínají k tiskové podložce, důkladně ji očistěte vhodnými čisticími prostředky. Odolné zbytky, jako např. lepidlo, lze odstranit chemickými rozpouštědly.

Pokud je Vaše tisková plocha nerovná nebo poškozená, měli byste ji rozhodně vyměnit.


8. Používejte kvalitní tiskový materiál

V neposlední řadě je třeba dodat, že pro úspěšný 3D tisk byste vždy měli používat vysoce kvalitní filamenty - a vždy dodržovat pokyny pro aplikaci závislé na materiálu. Pouze vysoce kvalitní filament, který je správně používán, Vám pomůže dosáhnout uspokojivého výsledku tisku.