Liqcreate Premium Model

Dentální pryskyřice pro výrobu přesných modelů

2.281,99 Kč

(2.281,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do středa, 17. srpna, pokud objednáte do úterý do 07:00 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Neprůhledná pryskyřice
 • Matná barva
 • Pro všechny Open-Source LCD a DLP 3D tiskárny
 • Malé smrštění

Produkt č. LIQCR-LPM01000, Obsah: 1.000 g, EAN: 8719327072493

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. LIQCR-LPM01000
Výrobce č. LPM01000
Značka (výrobce): Liqcreate
Obsah: 1.000 g
Tvrdost Shore: D83
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP
Barva: béžová
Čistá hmotnost: 250 g, 1000 g

Popis

Liqcreate Premium Model je ideální pro výrobu přesných dentálních modelů. Tento fotopolymer je matná, neprůhledná pryskyřice v barvě kůže / broskve. Matná barva podtrhuje hloubku a detail vašich dentálních modelů a nabízí dokonalý pohled na výřezy na zadní straně 3D modelů.

3D díly vyrobené z tohoto materiálu mají výjimečnou rozměrovou stabilitu a malé smrštění při tisku. Tato pryskyřice a z ní vytisknuté díly by se neměly používat pro aplikaci na lidském těle. Liqcreate Premium Model může velmi rychle vytvrzovat a snadno se používá na všech Open-Source LCD a DLP 3D tiskárnách v rozsahu od 385 do 420 nm.

Tvrdost Shore: D83
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP
Barva: béžová
Čistá hmotnost: 250 g, 1000 g

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Otázky a odpovědi k tématu Liqcreate Premium Model

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Liqcreate Premium Model (čeština)

2 hodnocení v jiných jazycích

4,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
4 (80%)
4 hvězdičky
1 (20%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

5 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili