PhotoCentric3D UV Laser Hard

Tvrdá pryskyřice pro laserové 3D tiskárny v různých barvách

2.154,99 Kč

(2.154,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Barva: Grey

Doručení do úterý, 31. května, pokud objednáte do pondělí 07:00.

Ještě 3 ks skladem

Vlastnosti

 • Tvrdá pryskyřice
 • Tvrdost podle Shore D80
 • Pro laserové 3D tiskárny

Produkt č. PHO-LASHDGY01, Obsah: 1.000 g, EAN: 5060151502056

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. PHO-LASHDGY01
Výrobce č. LASHDGY01
Značka (výrobce): PhotoCentric3D
Obsah: 1.000 g
Tvrdost Shore: D80
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: SLA - Laser
Barva: průhledná, bílá, šedá / stříbrná

Popis

Tvrdé pryskyřice PhotoCentric3D UV Laser jsou ideální pro výrobu předmětů s tvrdým skelnatým povrchem.

Objekty hodně ztvrdnou, ale přesto jsou stále stlačitelné pod velkou silou.

Výtisky mají dobré smykové vlastnosti v tahu s omezeným roztažením. Objekty lze ohýbat a komprimovat pouze se značnou silou.

Pryskyřice Photocentric je speciálně navržena pro snadnou práci s širokou škálou laserových tiskáren třetích stran, které umožňují otevřený i uzavřený režim.

Vlnová délka 405 nm je přizpůsobena vysoce výkonným osvětlovacím systémům (ideálně laserům), jako je Form 1+, Moai a Form 2. Vytvrzování by jinak nějakou dobu trvalo - místo toho může být použita pryskyřice PhotoCentric UV-DLP.

Více informací

Vhodné pro laserové 3D tiskárny.
Předměty dosahují stanovené tvrdosti až po 2 hodinách expozice UV zářením (36 W).

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Otázky a odpovědi k tématu PhotoCentric3D UV Laser Hard

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro PhotoCentric3D UV Laser Hard (čeština)

2 hodnocení v jiných jazycích

4,5 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
1 (50%)
4 hvězdičky
1 (50%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

2 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.


Věděli jste, že?

Koncept 3D tiskárny přišel od amerického vynálezce a inženýra Chucka Hulla na počátku 80. let. Založil také společnost s názvem 3D systems.

Podobné výrobky: