Phrozen Aqua Resin Grey 4K

Speciální pryskyřice pro nejvyšší rozlišení

97 hodnocení

Bestseller

1.267,99 Kč

(1.267,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do pátek, 02. prosince, pokud objednáte do středa do 07:00 .

skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 2 pouze 1.140,90 Kč / ks -10%

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Malé smrštění
 • Vysoké rozlišení
 • Nízká viskozita a zápach
 • Rychlý a přesný tisk

Produkt č. PHR-RS1000AQG4K, Obsah: 1.000 g, EAN: 4711117880275

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. PHR-RS1000AQG4K
Výrobce č. RS1000AQG4K
Značka (výrobce): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD
Barva: šedá / stříbrná
Čistá hmotnost: 1000 g

Popis

Nový Phrozen Aqua Resin Grey 4K je speciálně navržen pro tisk 3D modelů s vysokým rozlišením a funguje nejlépe s novou 3D tiskárnou Sonic Mini 4K. Vzorec byl vytvořen tak, aby každý designér mohl tisknout přesnou repliku svých návrhů, s další výhodou malého smrštění a nízkého zápachu.

Malé smrštění a vysoká přesnost

Phrozen Aqua byl vyvinut pro malé smrštění a vysoce přesný 3D tisk. Nízká deformace a dobrá tvarová stabilita jsou vhodné zejména pro přesné díly.

Nízká viskozita a zápach

Phrozen Aqua se snadno tiskne a dodatečně zpracovává díky své nízké viskozitě. Vaše pracoviště bude navíc příjemnějším místem kvůli nízkému zápachu.

Rychlý tisk

Phrozen Aqua byl speciálně vyvinut pro 405 nm LCD tiskárny. Doba vytvrzení na vrstvu: 7 sekund pro Shuffle a 1,5 sekundy pro sérii Sonic.

Široká oblast použití

Vytisknuté části mají dobrou tvrdost a určitou houževnatost. Hodí se nejen perfektně pro modely, ale také pro prototypování produktů.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H361fd - Podezření na poškození reprodukčních schopností nebo plodu v těle matky.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Otázky a odpovědi k tématu Phrozen Aqua Resin Grey 4K

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Phrozen Aqua Resin Grey 4K (čeština)

54 hodnocení v jiných jazycích

4,7 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
81 (83%)
4 hvězdičky
11 (11%)
3 hvězdičky
2 (2%)
2 hvězdičky
2 (2%)
1 hvězdička
1 (1%)

97 hodnocení

Zatím pouze 54 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili