Phrozen Water-Washable Resin Grey

Omyvatelná UV pryskyřice pro 405 nm LCD tiskárny

1.267,99 Kč

(1.267,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do pátek, 02. prosince, pokud objednáte do středa do 07:00 .

skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 2 pouze 1.140,90 Kč / ks -10%

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Omyvatelná vodou
 • Robustní
 • Univerzálně použitelná

Produkt č. PHR-RS1000WWMG, Obsah: 1.000 g, EAN: 4711117880312

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. PHR-RS1000WWMG
Výrobce č. RS1000WWMG
Značka (výrobce): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD
Barva: šedá / stříbrná
Čistá hmotnost: 1000 g

Popis

Vodou omyvatelné pryskyřice společnosti Phrozen jsou navrženy tak, aby se daly snadno omýt vodou. Jsou robustní, odolné a vhodné pro rychlý 3D tisk.

Water-Washable-Resin byl speciálně vyvinut pro 405 nm LCD tiskárny. Doba vytvrzení na vrstvu: 7 sekund pro Shuffle a 1,5 sekundy pro sérii Sonic.

Tato pryskyřice je nejlepší pro tisk 3D postav i prototypů produktů.

Aplikace:

 • NEOPLACHUJTE vytisknuté předměty pod tekoucí vodou
 • Vodou omyvatelná UV pryskyřice je stejně nebezpečná jako běžné UV pryskyřice
 • Zajistěte, aby se tyto chemikálie nedostaly do životního prostředí
 • Používejte vany / nádoby naplněné vodou

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H373 - Může způsobit poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Otázky a odpovědi k tématu Phrozen Water-Washable Resin Grey

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

 • Dobry den. Je tento resin universalni a tedy vhodny i pro Phrozen Sonic Mini 4k? Dekuji

  1 Odpověď, poslední odpověď ze dne 05. listopadu 2020

Recenze našich zákazníků a zákaznic

0 hodnocení pro Phrozen Water-Washable Resin Grey (čeština)

22 hodnocení v jiných jazycích

4,6 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
32 (68%)
4 hvězdičky
12 (25%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
3 (6%)
1 hvězdička
0 (0%)

47 hodnocení

Zatím pouze 22 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili