Revell Email Color - Leather Brown Matte

Nejpopulárnější barvy od společnosti Revell v 89 různých odstínech

70,00 Kč

(5.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 14 ml

Doručení do čtvrtek, 05. října, pokud objednáte dnes do 08:15 .

Ještě 1 ks skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 4 pouze 58,81 Kč / ks -16%

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Mohou se mísit
 • Mnoho různých barev
 • Pro mnoho materiálů

Produkt č. REV-32184, Obsah: 14 ml, EAN: 42021827

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. REV-32184
 • Výrobce č. 32184
 • Značka (výrobce): Revell
 • Obsah: 14 ml
 • Typ výrobku: příslušenství
 • Barva: hnědá
 • Typ barvy: hedvábně matná
Popis

Revell Email Color je barva na bázi syntetické pryskyřice, která nenapadá plastový povrch plastových modelů.

Barvy jsou dodávány ve vysokokvalitních 14 ml plechovkách, které jsou oblíbené u mnoha uživatelů.

Všechny barevné odstíny (kromě signální barvy) lze mísit a můžou se ředit s Revell Color Mix. Nátěr lze nanášet nejen štětcem, ale také stříkací pistolí.

Jako čisticí prostředky se používají Revell Painta Clean pro štětce a Revell Airbrush Clean pro stříkací pistoli.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.

Výstražná upozornění:

 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Otázky a odpovědi k tématu Revell Email Color - Leather Brown Matte

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Revell Email Color - Leather Brown Matte (čeština)

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
3 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

3 hodnocení

Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili