WD-40 Multifunkční sprej

Vysoce kvalitní multifunkční produkt pro mazání a odmašťování

176,99 Kč

(589,97 Kč / litr, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 300 ml

Doručení do úterý, 31. května, pokud objednáte do pondělí 07:00.

skladem

Vlastnosti

 • Chrání před korozí a rzí
 • Odstraňuje mastnotu a nečistoty
 • Kvalitní produkt

Produkt č. WD-40-49662, Obsah: 300 ml, EAN: 5032227496620

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. WD-40-49662
Výrobce č. 49662
Značka (výrobce): WD-40
Obsah: 300 ml
Typ výrobku: mazivo

Popis

Známý multifunkční sprej WD-40 chrání kov před korozí a rzí, vytěsňuje vlhkost a maže téměř všechno. Odstraňuje mastnotu, saze a jiné nečistoty z povrchů.

Kvalita a výkon

Původní receptura pomáhá i po 60 letech vyřešit problémy s údržbou pro kutily, řemeslníky a profesionální uživatele.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Bezpečně zlikvidujte obsah/nádobu.

Výstražná upozornění:

 • H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
 • H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Otázky a odpovědi k tématu WD-40 Multifunkční sprej

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro WD-40 Multifunkční sprej (čeština)

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
4 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

4 hodnocení

Věděli jste, že?

Koncept 3D tiskárny přišel od amerického vynálezce a inženýra Chucka Hulla na počátku 80. let. Založil také společnost s názvem 3D systems.

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili