Elegoo ABS-like Resin Beige

LCD resin s vynikajícími vlastnostmi

Novinka

534,99 Kč

(1.069,98 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 500 g

Doručení do středa, 08. února, pokud objednáte do pondělí do 05:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Podobný ABS
 • Nízký zápach
 • Robustní
 • 405 nm

Produkt č. ELG-14.0007.89, Obsah: 500 g, EAN: 14.0007.89

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. ELG-14.0007.89
Výrobce č. 14.0007.89
Značka (výrobce): Elegoo
Obsah: 500 g
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP
Barva: béžová
Product Type Google Base: Resin
Čistá hmotnost: 500 g, 1000 g

Popis

ABS-like Resin od Elegoo je speciální fotopolymerní materiál pro DLP/LCD 3D tiskárny, který dokáže vytvářet robustní a odolné modely s vlastnostmi podobnými ABS. Výjimečnost tohoto materiálu spočívá v tom, že speciálně působí proti objemovému smršťování během procesu vytvrzování, čímž zajišťuje vysokou přesnost.

Resin má vynikající tekutost, což výrazně zkracuje dobu tisku. Jeho vysoká stabilita a dobrá odolnost zaručují výjimečnou kvalitu tisku!

Díky vysoce kvalitním pigmentům a fotoiniciátorům vytváří ABS-like Resin s nízkým zápachem robustní modely s vysokým rozlišením a hladkým povrchem, které mohou konkurovat uměleckým dílům. Resin je ideální pro obecné modelářské a průmyslové aplikace, ale po vytvrzení jej lze použít i pro lakování modelů.

Více informací

Všechny resiny Elegoo jsou plněny do plastových lahví, které jsou navíc chráněny bublinkovou fólií. Díky tomu se k Vám resin dostane nepoškozený.

Nastavení tisku doporučená výrobcem

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 211 - Pozor! Při aplikaci se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly ani mlhu.

Otázky a odpovědi k tématu Elegoo ABS-like Resin Beige

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Elegoo ABS-like Resin Beige (čeština)

Podobné výrobky: