Phrozen Aqua Resin Snow-Grey 8K

Vysoce kvalitní resin pro sérii Phrozen 8K

1.749,00 Kč

(1.749,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do čtvrtek, 05. října, pokud objednáte dnes do 08:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Vysoká přesnost
 • Nízké smrštění
 • Nízká viskozita a zápach
 • Ideální pro architektonické modely

Produkt č. PHR-RS1000AQSG8K, Obsah: 1.000 g, EAN: 4711117882033

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. PHR-RS1000AQSG8K
 • Výrobce č. RS1000AQSG8K
 • Značka (výrobce): Phrozen
 • Obsah: 1.000 g
 • Typ výrobku: resin
 • Zdroj světla: LCD
 • Barva: šedá / stříbrná
 • Čistá hmotnost: 1000 g
Popis

Řada Phrozen Aqua Resin 8K je speciálně navržena tak, aby co nejlépe zdůraznila ty nejmenší detaily Vašich 3D modelů! Resin nejlépe pracuje s řadou Phrozen 8K, ale lze ji samozřejmě použít i s jinými tiskárnami s podobnými vlastnostmi!

Phrozen Aqua Resin je navržen pro nízké smrštění a vysoce přesný tisk. Díky dobré rozměrové stabilitě je vhodný pro přesnou práci a jeho nízká viskozita umožňuje snadný tisk a následné zpracování. Resin přesvědčí i nízkým zápachem, v průběhu tisku Vás tak nebudou obtěžovat žádné nepříjemné pachy!

Aqua Snow Grey 8K se svým světle šedým povrchem je ideální pro díly nebo modely, které musí být vyráběny s nejvyšší přesností - například modely z oblasti architektury.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi k tématu Phrozen Aqua Resin Snow-Grey 8K

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Phrozen Aqua Resin Snow-Grey 8K (čeština)

1 hodnocení v jiných jazycích

4,5 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
1 (50%)
4 hvězdičky
1 (50%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

2 hodnocení

Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili