Revell Contacta Professional

Lepidlo pro jemné lepení

126,99 Kč

(5.079,60 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 25 g

Doručení do čtvrtek, 08. prosince, pokud objednáte do pondělí do 07:00 .

skladem

Včasné doručení před Vánocemi: Objednejte nejpozději do ne, 18. pro do 23:59 hod. Více informací

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Pro jemné lepení
 • Rychloschnoucí
 • Jehlová kanyla

Produkt č. REV-39604, Obsah: 25 g, EAN: 42018803

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. REV-39604
Výrobce č. 39604
Značka (výrobce): Revell
Obsah: 25 g
Typ výrobku: příslušenství

Popis

Revell Contacta Professional je lepidlo pro přesné lepení. Pomocí jehlové kanyly lze vyrobit mikropřesné body.

Speciální vlastnosti:

 • Efekt svařování plastů
 • Kapalné skupenství
 • Rychleschnoucí
 • Jehlová kanyla

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Otázky a odpovědi k tématu Revell Contacta Professional

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Revell Contacta Professional (čeština)

14 hodnocení v jiných jazycích

4,2 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
24 (58%)
4 hvězdičky
7 (17%)
3 hvězdičky
6 (14%)
2 hvězdičky
2 (4%)
1 hvězdička
2 (4%)

41 hodnocení

Zatím pouze 14 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili