Revell Tekuté lepidlo Contacta

To správné lepidlo pro plastové modely

62,99 Kč

(4.845,38 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 13 g

Doručení do čtvrtek, 08. prosince, pokud objednáte do pondělí do 07:00 .

Ještě 1 ks skladem

Včasné doručení před Vánocemi: Objednejte nejpozději do ne, 18. pro do 23:59 hod. Více informací

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Svařovací efekt
 • Kapalné skupenství
 • Včetně aplikačního štětce

Produkt č. REV-39601, Obsah: 13 g, EAN: 4009803036014

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. REV-39601
Výrobce č. 39601
Značka (výrobce): Revell
Obsah: 13 g
Typ výrobku: příslušenství

Popis

Tekuté lepidlo Revell Contacta je lepidlo na plastové modely a pracuje se svařovacím efektem. Lepidlo rozpouští plast a pevně spojuje jednotlivé části v bodech.

Tekuté lepidlo Revell Contacta je super tekuté lepidlo, které se nanáší štětcem.

Speciální vlastnosti:

 • Efektem svařování plastů
 • Tekutá konzistence lepidla
 • S aplikačním štětcem (ve víku)

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Otázky a odpovědi k tématu Revell Tekuté lepidlo Contacta

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

0 hodnocení pro Revell Tekuté lepidlo Contacta (čeština)

8 hodnocení v jiných jazycích

4,5 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
11 (73%)
4 hvězdičky
2 (13%)
3 hvězdičky
1 (6%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
1 (6%)

15 hodnocení

Zatím pouze 8 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili