3DLac Sprejové lepidlo

Pro dokonalou přilnavost k tiskové podložce

240,00 Kč

(600,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 400 ml

Doručení do úterý, 27. února, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 2 pouze 209,69 Kč / ks -13%

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Vhodné pro všechny materiály
 • Bez parfému
 • Vysoká teplotní odolnost
 • Silný fixační prostředek

Produkt č. 3DL-145, Obsah: 400 ml, EAN: 8411322235803

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. 3DL-145
 • Výrobce č. 145
 • Značka (výrobce): 3DLac
 • Obsah: 400 ml
 • Typ výrobku: příslušenství
Popis

3DLac je sprejové lepidlo pro tiskovou podložku. Toto lepidlo bylo vyvinuto španělskou laboratoří speciálně pro 3D tiskárny s technologií FDM.

3DLac je bez parfému, odolné proti vysokým teplotám a obsahuje silný fixační prostředek pro lepší přilnutí součástí k tiskové podložce.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P264 - Po manipulaci důlkadně omyjte velkým množstvím vody.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s příslušnými předpisy.

Výstražná upozornění:

 • H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
 • H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Otázky a odpovědi k tématu 3DLac Sprejové lepidlo

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

 • Dobrý den, je toto lepidlo vhodné i na magnetickou podložku Ender 3 PRO ? A jaký čistič byste doporučili k tomuto spreji? Děkuji

  1 Odpověď, poslední odpověď ze dne 07. ledna 2021

Recenze našich zákazníků a zákaznic

2 hodnocení je, pro produkt 3DLac Sprejové lepidlo, k dispozici v jazyce čeština

162 hodnocení v jiných jazycích

4,9 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
272 (89%)
4 hvězdičky
25 (8%)
3 hvězdičky
2 (0%)
2 hvězdičky
2 (0%)
1 hvězdička
2 (0%)

303 hodnocení
2 hodnocení (čeština)
162 hodnocení v jiných jazycích

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder