3DLac Sprejové lepidlo

Pro dokonalou přilnavost k tiskové podložce

252,99 Kč

(632,48 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 400 ml

Doručení do úterý, 13. prosince

Skladem od 09. prosince

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Vhodné pro všechny materiály
 • Bez parfému
 • Vysoká teplotní odolnost
 • Silný fixační prostředek

Produkt č. 3DL-145, Obsah: 400 ml, EAN: 8411322235803

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. 3DL-145
Výrobce č. 145
Značka (výrobce): 3DLac
Obsah: 400 ml
Typ výrobku: příslušenství

Popis

3DLac je sprejové lepidlo pro tiskovou podložku. Toto lepidlo bylo vyvinuto španělskou laboratoří speciálně pro 3D tiskárny s technologií FDM.

3DLac je bez parfému, odolné proti vysokým teplotám a obsahuje silný fixační prostředek pro lepší přilnutí součástí k tiskové podložce.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P264 - Po manipulaci důlkadně omyjte velkým množstvím vody.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s příslušnými předpisy.

Výstražná upozornění:

 • H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
 • H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Otázky a odpovědi k tématu 3DLac Sprejové lepidlo

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

 • Dobrý den, je toto lepidlo vhodné i na magnetickou podložku Ender 3 PRO ? A jaký čistič byste doporučili k tomuto spreji? Děkuji

  1 Odpověď, poslední odpověď ze dne 07. ledna 2021

Recenze našich zákazníků a zákaznic

2 hodnocení je, pro produkt 3DLac Sprejové lepidlo, k dispozici v jazyce čeština

112 hodnocení v jiných jazycích

4,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
171 (89%)
4 hvězdičky
17 (8%)
3 hvězdičky
1 (0%)
2 hvězdičky
1 (0%)
1 hvězdička
2 (1%)

192 hodnocení
2 hodnocení (čeština)
112 hodnocení v jiných jazycích

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili