AESUB Diamond Scanningspray, 400 ml

Skenovací sprej pro efektivní skenování v klenotnickém průmyslu

759,00 Kč

(1.897,50 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 400 ml

Doručení do úterý, 16. dubna, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Tenký bílý povlak
 • Samoodpařovací
 • Bez pigmentů
 • Speciálně pro šperkařský průmysl

Produkt č. AES-AESJ101, Obsah: 400 ml, EAN: 4260753410907

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. AES-AESJ101
 • Výrobce č. AESJ101
 • Značka (výrobce): AESUB
 • Obsah: 400 ml
 • Typ výrobku: 3D skener
Popis

AESUB Diamond Scanningspray je samoodpařovací roztok s tenkým bílým povlakem, který byl speciálně vyvinut pro použití ve šperkařském průmyslu.

Sprej neobsahuje pigmenty ani oxid titaničitý a po přibližně 10 minutách se přirozeně odpaří, takže není nutné zdlouhavé čištění kvůli znečištění pigmentem.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
 • H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi k tématu AESUB Diamond Scanningspray

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro AESUB Diamond Scanningspray (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder